Svenska

Hej, välkommen till Mias penseldrag!
Här kommer jag lägga upp nya och inspirerade bilder från projekt och beställningar.
För att göra beställningar, se Kontakt.

Jag är illustratör och tecknare, och har utbildat mig på Anders Beckmans skola. Jag har ritat o målat sedan jag kunde hålla i en penna och gjort illustrationer och omslag till tidningar och böcker, textning och porträtt. Jag har använt ett antal olika tekniker och stilar, både skissartat och noggrant i akvarell, tusch och blyerts. På skogsstigar och undangömda ställen och via dataspel har jag nu fått en massa idéer om helt ny stil och uttryckssätt, Fantasy, där jag både kan använda gammal kunskap och tillägna mig ny teknik. Detta för att jag vill förnya och få fram min egen stil och få göra det jag egentligen alltid velat göra. Nya bilder kommer läggas till vartefter.

 

 

English

Hi, welcome to Mia′s brushstrokes!
Here I will be uploading new and inspiring images from projects and orders.
To place orders, see Contact.

I am an illustrator and artist, and did my education at Anders Beckman artistschool. I have been drawing and painting ever since I could hold a pen and done illustrations and covers for magazines and books, lettering and portraits. I have used a number of techniques and styles, both sketchy and thoroughly in watercolour, ink and pencil. On forest trails and secluded places and through computer games I′ve got a bunch of ideas for a new style and expression, Fantasy, where I can use both old knowledge and acquire new technique. This because I want to renew and get my own style and get to do what I really always wanted to do. New images will be added continually.